You are currently visiting weg-wg20.com.
Would you like to visit the weg-wg20 regional site?

Terms & Conditions

1. Introduction

Uw privacy is belangrijk voor WEG Equipamentos Elétricos S.A. en de Europese WEG-dochters (“<strong>wij</strong>”, “<strong>ons</strong>”, “<strong>onze</strong>” of “<strong>WEG</strong>”), en we doen alles om uw persoonlijke informatie te beschermen. In deze verklaring leest u hoe we uw informatie verzamelen en gebruiken volgens de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en andere toepasselijke wetten voor de privacybescherming (“wetgeving inzake gegevensbescherming”).

Lees deze privacyverklaring zorgvuldig en regelmatig, zodat u goed begrijpt hoe we uw gegevens verzamelen, gebruiken, beschermen en anderszins verwerken.

Om de juiste toepassing van deze regels te waarborgen, heeft WEG een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, die als officiële verbindingspersoon dient met de Toezichthoudende Autoriteiten. WEG heeft ook de toepasselijke interne procedures ingesteld om het bewustzijn onder haar werknemers te versterken en te waarborgen dat de regels binnen de organisatie goed worden gevolgd.

2. Welke gegevens we verzamelen?

We verzamelen de persoonsgegevens, die u via onze website verstrekt; via ons contactformulier; als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of whitepaper, dan wel onze mobiele sites en apps; als u een online formulier invult; als u bij ons solliciteert; als u contact opneemt met WEG of als u uw gegevens op andere manieren naar ons stuurt.

In zulke gevallen verzamelen we bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens:

  • Individuele contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoon, functie in onderneming)
  • Bedrijfsgegevens (naam, adres, telefoon)
  • Adresgegevens (land, regio, plaats)

We gebruiken ook cookies om gegevens over u te verzamelen (of vergelijkbare technieken, zoals tags, pixels en JavaScript), zodat we de website(s) kunnen verbeteren en het sitebezoek kunnen analyseren. Als u meer wilt weten over cookies, hoe we ze gebruiken en hoe u ze kunt wissen, dan zie onze cookieverklaring.

3. Waarom we uw gegevens verzamelen?

We gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor het doel waarvoor u ze verstrekt. Als u bijvoorbeeld ons contactformulier gebruikt of gegevens achterlaat om downloads te krijgen, zullen we de verstrekte gegevens alleen gebruiken om uw vraag te beantwoorden en/of de gewenste content te sturen. Als u solliciteert, kunnen we deze informatie bewaren of om nog meer gegevens vragen.

We verzamelen ook persoonsgegevens als u bijdragenop onze sociale media schrijft. Lees onze onderstaande sociale-media-verklaring.

4. Hoe onze diensten gekoppeld zijn aan sociale media

We respecteren uw sociale-media-instellingen en verzamelen wat volgens uw toestemming openbaar mag blijven of worden gedeeld met WEG. De gegevens die u deelt met WEG, kunnen we gebruiken om de communicatie van de onderneming met haar publiek te verbeteren, waardoor we relevante content over innovatieve producten en diensten aan uw bedrijf beschikbaar kunnen stellen. Als WEG aanvullende informatie wil verkrijgen via sociale media-sites en/of enige promotionele actie wil ondernemen, zal WEG dit op een open manier doen, waarbij u toestemming geeft dat WEG uw informatie gebruikt.

Persoonsgegevens die we via onze website verzamelen, gebruiken we voor het doel waarvoor u ze verstrekt. Als u bijvoorbeeld ons contactformulier gebruikt, zullen we de verstrekte gegevens alleen gebruiken om uw vraag te beantwoorden en/of de gewenste content te sturen.

5. Is het verplicht om uw gegevens aan ons te verstrekken?

WEG is een wereldwijde fabrikant en leverancier van elektronica, die vooral in de industriële sector actief is en de klanten zijn ondernemingen uit diverse industrietakken.

WEG verklaart dat ze alleen Business-to-Business-data verwerkt. U bent niet verplicht uw persoonlijke informatie te geven als u een product of dienst van ons afneemt. Maar om de producten en/of diensten te kunnen leveren, kan het nodig zijn dat u enige persoonsgegevens aan ons verstrekt.

6. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De WEG-websites, apps en andere digitale platforms worden beheerd door WEG. WEG kan informatie delen met haar dochterondernemingen conform de voorzorgsmaatregelen in deze beleidsverklaring.

WEG streeft naar een sterke gegevensbescherming voor haar klanten, belangstellenden, gebruikers van haar website, mobiele site en apps en alle anderen waarvan we de gegevens verwerken. WEG houdt zich voor alle duidelijkheid dus aan de volgende principes:

  • Uw persoonsgegevens worden op een legale, redelijke en transparante manier verwerkt (wettigheid, eerlijkheid en transparantie).
  • We verzamelen uw persoonsgegevens voor de gespecificeerde, expliciete en legitieme doeleinden en ze worden niet verder verwerkt op manieren die niet aan deze doeleinden beantwoorden (doelbeperking).
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om ze te verwerken voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt (bewaarbeperking).
  • Uw persoonsgegevens zijn correct, we houden ze actueel en doen alles wat redelijk mogelijk is om persoonsgegevens die incorrect zijn voor het beoogde doel, zo snel mogelijk te verwijderen of te corrigeren (juistheid).

WEG heeft de toepasselijke technische en organisatorische maatregelen getroffen voor een sterke beveiliging van de gegevensverwerking om aan de wettelijke eisen te voldoen en de rechten en gegevens van de betrokken personen te beschermen. WEG vereist van haar onderaannemers bovendien contractueel dat zij hetzelfde niveau van gegevensbescherming hanteren.

7. Met wie delen wij uw gegevens?

WEG Equipamentos Elétricos S.A. behoort tot de WEG Group en kan uw persoonsgegevens delen met haar dochters of enige andere WEG-onderneming binnen de groep.

Volgens deze privacyverklaring en indien wettelijke toegestaan, kan WEG derden inschakelen om bepaalde diensten te verlenen. Als derden uw persoonsgegevens voor hun dienstverlening gebruiken, moeten ze toestemming hebben van WEG en WEG moet alle noodzakelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens alleen voor de eerder genoemde doelen worden gebruikt.

WEG verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve zoals hierboven beschreven of als WEG daartoe wettelijk verplicht is (bijv. na een wettig verzoek door een rechtbank of instanties voor de wetshandhaving).

8. Hoelang bewaren we uw gegevens?

WEG zet zich in om uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt.

Deze bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor WEG de gegevens verwerkt en voldoet aan de regels of andere wettelijke eisen, die voor bepaalde categorieën gegevens een specifieke bewaarperiode voorschrijven.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem gemaakt zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, zoals genoemd in deze privacyverklaring.

Als bepaalde persoonsgegevens nodig zijn voor een rechtsvordering of andere juridische processen, zal WEG deze gegevens bewaren zo lang de zaak duurt.

Als u ons contactformulier gebruikt, bewaren we uw gegevens zo lang we onze diensten verlenen en zo lang we met u een relatie als dienstverlener hebben.

9. Hoe beschermen we uw gegevens?

WEG respecteert uw privacy in hoge mate.

We treffen alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen wat betreft de aard, gevolgen en context van de persoonsgegevens die u met ons deelt en de risico’s die door de verwerking ontstaan, zodat we uw persoonsgegevens beschermen. We doen dit concreet door enige diefstal of verlies van uw gegevens te voorkomen, dan wel enig andere gebruik dan het doel waarvoor ze werden verzameld.

10. Cookies

We gebruiken cookies om onze website(s) te verbeteren en het websitebezoek te analyseren. Cookies zijn essentieel voor het functioneren van onze website. Ze dienen vooral om uw gebruiksbeleving op onze website te verbeteren. We gebruiken ze bijvoorbeeld om uw voorkeuren bij het browsen voor toekomstige bezoeken te onthouden (taal, land etc.).

Met de informatie die we via de cookies verzamelen, kunnen we tevens de website verbeteren door het aantal bezoekers en gebruikspatronen te analyseren; de website beter afstemmen op de individuele interesses van de bezoekers; de zoekfuncties sneller laten werken etc.

U kunt uw browser-instellingen op elk moment veranderen om deze cookies te beheren.

11. Wat zijn uw rechten?

U kunt op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens te mogen zien, te corrigeren of verwijderen. U mag verder een verzoek indienen voor een beperkte gegevensverwerking en indien van toepassing bezwaar maken tegen enige verdere verwerking van uw persoonsgegevens en/of de overdracht van uw gegevens aan een andere databeheerder.

U kunt van uw rechten gebruik maken door contact met ons op te nemen.

Verzoeken om dit recht uit te oefenen moet u richten aan:

WEG (UK) Ltd
Broad Ground Road
Lakeside, Redditch
Email: weg-dataprotection@weg.net
Telefoon: +44 1527 513800

Verstrek al uw gegevens, waaronder uw volledige naam en mailadres, zodat we u kunnen vinden, maar ook enige andere relevante informatie om uw identiteit te bevestigen.

Als u ons toestemming hebt gegeven uw gegevens te gebruiken, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Merk op dat deze intrekking niet met terugwerkende kracht geldt.

12. Hoe neemt u contact met ons op?

Mocht u vragen hebben over dit beleid of over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op:

WEG (UK) Ltd
Broad Ground Road
Lakeside, Redditch
Email: weg-dataprotection@weg.net
Telefoon: +44 1527 513800

13. Updates van deze verklaring

We herzien deze verklaring soms vanwege veranderingen in de verwerking van uw persoonsgegevens (als we bijv. nieuwe systemen of processen toepassen met betrekking tot persoonsgegevens) of om de informatie te verduidelijken. Onze wijzigingen zullen steeds voldoen aan de wetgeving inzake de gegevensbescherming.

We raden aan dat u regelmatig de nieuwste versie van onze verklaring bekijkt.

De huidige versie is van 26 Februari, 2020.

Cookie policy

This website or its third-party tools process personal data (e.g. browsing data or IP addresses) and use cookies or other identifiers, which are necessary for its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy.

You accept the use of cookies or other identifiers by closing or dismissing this notice, by clicking a link or button or by continuing to browse otherwise.

More information